Työnhaku

Osana työnhakua tulee yleensä täyttää ja lähettää työhakemus sekä ansioluettelo. Niiden tekemiseen löytyy netistä ohjeita paljon, kun vain kokeilet hakea. Alle olemme koonneet vinkkejä ja neuvoja kummankin tekemisestä ja ansioluettelosta löytyy vielä mallipohja, jota voit käyttää halutessasi tehdessäsi omaa.

Työhakemus

Jokaiseen työhakemukseen kuuluu yleensä jonkinlainen vapaamuotoinen hakemuskirje, jonka liitteeksi cv laitetaan. Ansioluettelo käy vähäisellä muokkauksella moniin hakemuksiin, mutta hakemuskirjeen tulisi olla selkeästi kohdennetumpi juuri siihen työpaikkaan, johon olet hakemassa.

Hakemuskirjeen, kuten ansioluettelonkin, tulee olla ytimekäs ja selkeä, eikä sen pituus saisi ylittää yhtä sivua. Voit jakaa sen esimerkiksi neljään kappaleeseen, joista kullakin on oma tehtävänsä tavoitteessasi eli työhaastatteluun pääsyssä ja työpaikan saamisessa.

Ensimmäisessä kappaleessa voit perustella sitä, miksi haet juuri tähän työpaikkaan ja virkaan. Kerro rehellisesti, mikä sinua siinä kiinnostaa. Pyri kohdistamaan vastauksesi nimenomaan haettavaan yritykseen tai työnantajaan, ettet vain laveasti kerro olevasi kiinnostunut ”juuri tämänkaltaisista” työtehtävistä. Näkökulma olisi laajemminkin hyvä olla siinä, mitä työnantaja hyötyisi sinun palkkaamisestasi eikä siinä, mitä sinä hyötyisit työpaikan saamisesta.

Toisessa kappaleessa voit avata alaan liittyvää työkokemusta ja saavutuksiasi. Tavoitteena on osoittaa pätevyytesi ja se, mitä annettavaa sinulla taustasi ja osaamisesi perusteella olisi työnantajalle. Korosta erityisesti sellaisia asioita, joiden kuvittelet olevan toimenkuvan kannalta relevantteja ja joita on nimetty työpaikkailmoituksessa.

Kolmannessa kappaleessa voit kertoa hieman laajemmin vahvuuksistasi työntekijänä ja persoonastasi. Lue työpaikkailmoitus jälleen huolellisesti, sillä siellä yleensä kerrotaan, millaisia ominaisuuksia hakijalta edellytetään. Pyri myös perustelemaan, miksi sinulta löytyvät nämä ominaisuudet tai missä olet niitä oppinut. Jos ilmoituksessa korostetaan esimerkiksi vuorovaikutustaitoja ja sopeutumiskykyä, voit kertoa että olet oppinut näitä taitoja vaikkapa vapaaehtoistoiminnassa, jossa olet kohdannut ja auttanut monenlaisia ihmisiä.

Lopetuskappaleessa esität toiveesi työhaastatteluun pääsemisestä, ja voit vastata muihin kysymyksiin kuten siihen, milloin voisit aloittaa työnteon. Jos työpaikkailmoituksessa pyydetään palkkatoiveen esittämistä, voi sen tehdä tässä. Jos sitä ei erikseen pyydetä, on sitä parempi olla esittämättä.

Hakemuksessa pyrit osoittamaan pätevyytesi haettavaan työhön. Haettavan työn kannalta epäolennaisia seikkoja ei tarvitse tuoda esille. Jos sinulla on esimerkiksi jokin pitkäaikaissairaus tai käytät liikkumisen apuvälineitä eikä se vaikuta olennaisesti varsinaiseen työhön, johon olet hakemassa, ei sitä ole mitään syytä mainita, PAITSI JOS työpaikkailmoituksessa erikseen mainitaan, että työhön toivotaan erityisesti hakijoita, joilla on jokin pitkäaikaissairaus tai muu rajoite. Työhaastattelussa näitä asioita voidaan omasta aloitteestasi käydä läpi, jolloin voit esimerkiksi kertoa henkilökohtaisista tukimahdollisuuksistasi ja oikaista työnantajan vääriä mielikuvia, ettei työpaikan saanti jää sellaisesta kiinni.

Muista tarkistaa hakemuskirjeesi kieliasu huolellisesti, sillä kirjoitusvirheet heikentävät annettua vaikutelmaa työhön kuin työhön haettaessa.

Ansioluettelo

CV eli ansioluettelo on ytimekäs esittely osaamisestasi ja vahvuuksistasi työnantajalle. Sen tärkeimmät osat ovat työkokemus ja koulutustausta. Siisti CV auttaa antamaan hyvän ensivaikutelman, mikä on usein ensiarvoisen tärkeää. CV ei saa olla yli kahta sivua pitkä. Jotkut arvostavat sitäkin, että sen saa tiivistettyä yhteen sivuun. Pituutta tärkeämpää on kuitenkin luettavuus ja sujuvuus. Voit muokata ansioluetteloa visuaalisesti mieleiseksesi ja omaperäiseksi, kunhan sen helppolukuisuus sitä kautta säilyy tai paranee.

Sinun tulisi pyrkiä muotoilemaan ansioluettelosi niin, ettei sinne jää pitkiä ajanjaksoja, jolloin näyttää, ettet olisi tehnyt mitään. Vähäistä työkokemusta voi kompensoida esimerkiksi korostamalla vapaaehtois-, järjestö- ja harrastetoimintaa, jossa on ollut mukana. Jos sinulla on paljon pätkätöitä, ne on erillisen listauksen sijaan parempi niputtaa kokonaisuudeksi.

Kuvan lisääminen ansioluetteloon on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa, sillä se helpottaa muistamista ja tunnistamista. Kuvan tulisi olla siisti ja työympäristöön sopiva kasvokuva.

Voit käyttää esimerkiksi oheista mallia ansioluettelosi pohjana. Mallipohjan voit ladata omaan käyttöösi klikkaamalla tästä.