Tukimuodot

Työnantaja voi saada erilaisia tukia palkatessaan vammaisen tai pitkäaikaissairaan työntekijän. Alla on esitelty erilaisia tukimuotoja, joihin työnantaja voi olla oikeutettu. Erilaiset työllistämisen tukimuodot on koottu Reumaliiton tekemään esitteeseen.

Palkkatuki

Työnantaja voi saada palkkatukea, jos hän työllistää työttömän työnhakijan, jolla on vaikeuksia työllistyä. TE-toimisto aina arvioi tarpeen ja palkkatuen keston tapaus kerrallaan. Palkkatukea voi myös saada osa-aikatyöhön, jos osa-aikatyölle on perusteltua tai työnhakija itse toivoo työllistyvänsä osa-aikatöihin.
Palkkatukea voivat saada:

  • yritykset
  • muut yhteisöt, kuten yhdistykset, säätiöt ja seurakunnat
  • kunnat ja kuntayhtymät
  • kotitaloudet

Palkkatuki vaihtelee välillä 30-50% palkkauskustannuksista. Jos työttömyys on kestänyt alle vuoden, on tuen määrä yleensä 30% (poikkeuksena nuoret vuosina 2015-2016). Jos työttömyys on kestänyt vähintään vuoden, on tuki 40% ja tukijakso voi enintään olla 12 kk. Jos työttömyys on kestänyt yli kaksi vuotta, on tuen määrä maksimissaan 50% palkkauskustannuksista ensimmäisen 12 kk aikana, sen jälkeen tuen määrä tippuu 30%:iin.

Jos työnhakijalla on pysyvä vamma tai sairaus, joka vaikuttaa työntekoon ko. tehtävässä, on tuki enintään 50% palkkauskustannuksista. Tukijakso on kerrallaan enintään 24 kuukautta, jonka jälkeen tuen tarvetta arvioidaan uudelleen. Myös yli 60 täyttäneillä on käytössään 24 kuukauden tukijakso. Ensimmäisinä 12 kuukautena tuki on 40 tai 50% mutta tippuu sen jälkeen 30%.

Oppisopimuskoulutukseen voi myös saada palkkatukea. Tuen määrä riippuu siitä, perustuuko tuki työttömyyden kestoon tai työttömän vammaan tai sairauteen. Yhdistys tai säätiö, joka ei harjoita elinkeinotoimintaa voi saada tukea jopa 24 kuukautta, jos palkkaa yli kaksi vuotta työttömänä olleen henkilön. Ensimmäisenä vuotena palkkatuki on 100% aina 65%:een työaikaan saakka, tosin tuen enimmäismäärän ollessa 2000 euroa. Seuraavat 12 kuukautta tuki on sitten 30% palkasta. Sosiaaliset yrityksetkin saavat palkkatukea käyttöönsä pidemmäksi ajaksi, mutta tuen kesto ja määrä vaihtelee taas onko kyseessä pitkäaikaistyötön tai henkilö, jolla on vamma tai sairaus.

Palkkatuki voidaan evätä yritykseltä, jos työnantaja ei muun muassa ole hoitanut lakisääteisiä maksujaan tai jos tuen voitaisiin nähdä vääristävän kilpailua alalla. Mutta jokainen hakemus arvioidaan aina erikseen. Palkkatuen hakeminen tapahtuu sähköisesti Palkkatuki-verkkopalvelussa, josta saa lisätietoa TE-palveluiden sivuilta. Linkin sähköisiin lomakkeisiin sekä kattava tietopaketti palkkatuesta löytyy TE-palveluiden sivuilta, jonne pääsee klikkaamalla tästä.

Työolosuhteiden järjestelytuki

Työnantajalla on mahdollisuus työolosuhteiden järjestelytukeen, jos palkattavan tai työssä olevan vamma tai sairaus edellyttää uusia työvälineitä, muutostöitä työpaikalla tai työssä apua toiselta työntekijältä. Työvälineisiin ja muutostöihin voi saada tukea maksimissaan 4000 euroa ja päätöksen tuesta tekee TE-toimisto harkintansa mukaan. Tukea voi hakea ennakkoon tai viimeistään kuukauden kuluessa työtarvikkeiden hankkimisesta tai muutostöiden tekemisestä. Tukea haetaan aina siltä TE-toimistolta, jonka alueella yritys sijaitsee.

Jos toinen työntekijä auttaa palkattavaa työntekijää, voi tukea saada enintään 20 työtunnille kuukaudessa enintään 18 kuukauden ajan. Tuki maksetaan kuukausittain jälkikäteen toteutuneiden työtuntien perusteella. Korvattava summa on 20 euroa tunnilta. Maksatushakemus on jätettävä TE-toimistoon kahden kuukauden kuluessa siitä, kun maksatusjakso on päättynyt.

Lisätietoa sekä lomakkeet hakemiseen löytyy TE-toimistojen sivuilta.

Työhönvalmentajan tuki työnantajalle

TE-toimistoissa työskentelevät työhönvalmentajat ovat myös työnantajien käytettävissä. Työhönvalmentajan palveluita voi saada esimerkiksi palkkatuen yhteydessä, työtehtävien räätälöintiin tai työtehtävien opetteluun. Jos työpaikalle on tulossa työkokeiluun työntekijä, voi työhönvalmentaja olla mukana luomassa tehtävänkuvaa työkokeiluun tai vaikka arvioimassa työolosuhteiden järjestelytarpeita. Lisätietoa palvelusta kannattaa kysyä oman alueen TE-toimistosta. Lisätietoa voi lukea myös täältä.