TE-palvelut

TE-palvelut tarjoavat monenlaisia palveluita työnhakijalle. Alla on kerrottu lisätietoa niistä.

Sanssikortti

Sanssikortti on tarkoitettu alle 30-vuotiaille nuorille, jotka ovat rekisteröityneitä TE-toimistossa työttömäksi työnhakijaksi. Nuorille, joilla on takanaan vain peruskoulu tai lukio, suositellaan ensisijaisesti jatko-opintoja, mutta heille voidaan joissain tapauksissa myöntää myös sanssikortti. Sanssikortilla työnantaja saa tukea nuoren palkkaamiseen samalla kun nuori itse saa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Tuki voi olla 30%, 40% tai 50% riippuen työttömyyden kestosta ja tukea voidaan myöntää osa-aikaiseen tai kokopäiväiseen työhön. Työ voi myös olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassaoleva. Työnantajina voivat toimia kotitaloudet, yritykset, yhdistykset tai säätiöt ja kunnat tai kuntayhtymät. Sanssikortti on kerrallaan voimassa aina kolme kuukautta.

Saadakseen sanssikortin, tulee ensin ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi sekä sopia aika tapaamiseen TE-toimistoon. Yhdessä virkailijan kanssa työnhakija käy läpi työnhakuun liittyviä asioita ja voi auttaa myös hakemusten teossa. Oma aktiivisuus on tärkeää työpaikan löytymisessä ja työnantajalle kannattaa mainita sanssikortin olemassaolosta. Kun työnantaja päättää palkata työnhakijan, tulee työnantajan tehdä hakemus palkkatuesta TE-toimistolle. Muistathan, että työsuhde tulee aloittaa vasta sitten, kun TE-toimisto on myöntänyt palkkatuen työnantajalle. Lisätietoa sanssikortista löydät klikkaamalla tästä.

Duunikortti

Duunikortti on tarkoitettu yli 30-vuotiaille työnhakijoille, jotka ovat rekisteröityneitä työttömäksi työnhakijaksi. Tämän lisäksi TE-tomisto vielä arvioi työnhakijan, että palkkatuen käyttö hänen tapauksessaan on tarkoituksenmukaista työllisyyden edistämiseksi. Duunikortilla työnantaja saa tukea palkkakustannuksiin ja työnhakija itse saa työehtosopimusten oikeuttamaa palkkaa. Kortti on voimassa aina kolmen kuukauden verran ja tukea voi saada 30%, 40% tai 50% palkkauskustannuksista. Palkkatuki on yleensä määräaikainen ja sen kesto riippuu osin työnantajasta sekä työnhakijasta ja esimerkiksi tämän työttömyysajan kestosta ennen työllistymistä. TE-toimistot arvioivat tuen suuruuden tarpeen tapauskohtaisesti. Duunikortin avulla voi työllistyä yrityksiin, yhdistyksiin ja säätiöihin, kuntiin ja kuntayhtymiin tai kotitalouksiin.

Halutessaan Duunikortin, tulee työnhakijan ensiksi ottaa yhteyttä oman alueesi TE-toimistoon. Kun hän on saanut myöntävän päätöksen, voi duunikorttia käyttää omatoimisen työnhaun tukena. Työnantajiin kannattaa ottaa yhteyttä sekä kertoa palkkatuesta, jonka duunikortilla voi saada. Muistathan, että työsuhde tulee aloittaa vasta sitten, kun TE-toimisto on myöntänyt palkkatuen työnantajalle. Lisätietoa duunikortista löydät klikkaamalla tästä.

Työnhakuvalmennus

TE-palvelut tarjoaa työnhakuvalmennusta niille, jotka haluavat päivittää osaamistaan muun muassa CV:n teossa ja pohtia itselle sopivia työnhakukanavia. Valmennuksessa käydään myös läpi, mistä löytyy tietoa työmarkkinoista, yrityksistä ja työpaikoista. Työnhakuvalmennus kestää 1-10 päivää ja tuona aikana työnhakija on oikeutettu vähintään samaan etuuteen kuin työttömänä. Lisää tästä palvelusta voi lukea klikkaamalla tästä.