Yhdenvertaisuus

Uusi yhdenvertaisuuslaki astui voimaan 1.1.2015. Lailla on kaksi tavoitetta eli yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän kielto. Tasa-arvolaissa taas on säännöksiä sukupuolivähemmistöön kuuluvien syrjintäsuojasta. Uusi yhdenvertaisuuslaki edellyttää kouluttajien järjestäjiltä ja työnantajilta yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Pienissä työyhteisöissä tätä ei tarvitse toteuttaa, sillä yhdenvertaisuussuunnitelman teko velvoitetaan yrityksiltä ja järjestöiltä, joissa on vähintään 30 henkeä. Suunnitelmassa tulee tuoda suunnitelmia toimenpiteistä, joilla yhdenvertaisuutta saadaan edistettyä. On myös hyvä muistaa, että positiivinen erityiskohtelu on sallittua. Sellainen oikeasuhtainen erilainen kohtelu, jonka tarkoituksena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen taikka syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen tai poistaminen, ei ole syrjintää.

Yrityksen yhteiskuntavastuu sisältää sosiaalisen vastuun ulottuvuuden. Siihen sisältyy työpaikan säilyvyyteen liittyvien seikkojen, johdon avoimuuden ja työaikojen joustavuuden lisäksi syrjimättömyys ja tasa-arvo. Suomi on lopultakin ratifioimassa YK:n vammaissopimusta, joka korostaa yhdenvertaista kohtelua kaikille ihmisille. Kuuntele ensin, päätä vasta sitten –videolla tulee esiin työnantajan ajatuksia, kun työnhakija kertoo itsestään. Usein näemme vamman ja unohdamme sen taidon ja osaamisen, joka ihmisellä on. Olisi kuitenkin tärkeää muistaa se ihminen, siellä vamman tai sairauden takana. Hänen työkokemuksensa ja koulutuksensa määrittää osaamisen. Jos yritykseen tarvitaan esimerkiksi muutostöitä uuden työntekijän aloittaessa, voi siihen hakea työolosuhteiden järjestelytukea TE-toimistolta.

Reilun Rekrytoinnin vuonna 2013 julkaisema Rekrytoitko reilusti? –video haastaa katsojat ottamaan kantaa rekrytoinnin tasavertaisuudesta. Videossa kohtaavat työnantaja ja työnhakija työhaastattelutilanteessa. Video tuo esiin työhaastattelijan ajatuksia työnhakutilanteessa, kun hän haastattelee työnhakijaa. Video oli osa asennetiedotuskampanjaa, jolla heräteltiin työnantajia kohtaamaan kaikenlaiset työnhakijat ennakkoluulottomasti.