Från arbetsliv till studier

Markus är en ung man i tjugoårsåldern som fått arbete för ett år genom Penningautomatföreningens understödsprogram Platsen är ledig. I en video berättar han om sina egna framtidsdrömmar och om sitt arbete inom informering. Han drömmer om att i framtiden kunna kombinera arbete och idrott, vilket skulle vara hans drömyrke.

Vi har sammanställt uppgifter med anknytning till videon. Uppgifterna kan fritt laddas ner såväl för eget bruk som för undervisnings- och utbildningsändamål.

Videon finns på YouTube och inbäddad på webbplatsen. Om Markus video nedan inte fungerar ordentligt kan du också titta på den på YouTube. Videon är på finska men har svensk text.


Anmäl ett ledigt jobb