Undervisningsmaterial

På sidan med undervisningsmaterial hittar du material som anknyter till arbetslivet och arbetssökning. Materialen kan användas av såväl privatpersoner som av alla organisationer, föreningar och anställda vid skolor. Materialen indelas i följande fyra delar. Du kommer till varje del genom att klicka på rubriken i fråga.

Videor

Projektet Jobbmentorn har producerat videor om arbetslivet, där personer i olika åldrar som är eller varit i arbetslivet berättar om sitt eget arbetsliv och om sin karriär. De delar med sig av sina erfarenheter om bland annat arbetssökning, arbetsintervjuer, branschbyte och sommarjobb i form av videor som är några minuter långa. Det erbjuds också uppgifter som kopplas till varje video och som kan göras på lektionerna eller i olika grupper. Videorna är på finska, men det finns text på både finska, svenska och engelska.

Jobbmentorspelet

Spelet tar cirka tio minuter att spela och det går i korthet igenom arbets- och näringsbyråns nuvarande praxis och hur man förbereder sig för en arbetsintervju. Vid sidan om spelet finns uppgifter som man kan använda för att fördjupa sig i de saker som gåtts igenom i spelet. Spelet kan spelas på både finska och svenska.

Sociala medier i arbetssökningen

Inom projektet Jobbmentorn har hållits många föreläsningar om sociala medier på olika håll i Finland och av dessa föreläsningar har sammanställts olika material som kan användas fritt av vem som helst. I föreläsningsmaterialet finns anvisningar om hur olika sociala medier kan utnyttjas i arbetssökningen samt bland annat allmän information om webbetikett och image. Materialen är på finska.

Tilläggsmaterial

Under fliken för ytterligare material finns en lista över material från andra projekt och aktörer med anknytning till arbetslivet och arbetssökning. Också detta material kan användas fritt. Tilläggsmaterialet är huvudsakligen på finska.

Anmäl ett ledigt jobb