Till arbetsgivaren

Anmäl ett jobb

Du kan anmäla en ledig arbetsplats gratis på webbplatsen duunimentori.fi. Fyll i blanketten och klicka på Skicka. Arbetsplatsen kommer att synas på sidan för lediga jobb efter att den godkänts, vilket vanligen tar högst några dagar. Annonsen tas bort automatiskt efter att ansökningstiden löpt ut. Ytterligare information om arbetsplatsannonser fås per e-post på adressen: iita.makkonen@lihastautiliitto.fi och kaisa.karvonen@lihastautiliitto.fi.

Register- och dataskyddsbeskrivningar:

Registerbeskrivning, Dataskyddsbeskrivning

Anmäl ett ledigt jobb