Samarbetspartner

Projektet Jobbmentorn har många samarbetspartner. Bland annat utarbetar man tillsammans med dem material, ordnar utbildningar och samarbetar kring Jobbmentor-modellen. Samarbetspartnerna består av både organisationer och företag. Du kan klicka på vissa av samarbetspartnernas namn för att komma till deras webbplatser.

Handikapporganisationer som deltar:

Frivilligorganisationer som deltar:

Stiftelser som deltar:

Företag som deltar:

Övriga aktörer som deltar:

Genomförare

                             

Anmäl ett ledigt jobb