Projekt

Projektet Duunimentori – Asenteesta rekrytointiin är ett projekt som får finansiering genom understödsprogrammet Platsen är ledig. Genom projektet Duunimentori strävar man efter att förbättra sysselsättningen av i synnerhet långtidssjuka och personer med funktionsnedsättning.  I projektet utbildar man arbetssökande, förmedlar information om arbetsplatser och stödjer föreningar och organisationer att fungera som arbetsgivare. Projektet genomförs under 2014–2016. I projektet produceras ett nyhetsbrev där det informeras om aktuella ärenden. Om du vill få nyhetsbrevet, skicka ett e-postmeddelande till adressen kaisa.karvonen[ät]lihastautiliitto.fi.

Projektet Duunimentori har gjort material som kan användas fritt inom ungdomsarbete och organisationer. Det har gjorts videor och ett spel som berättar om arbets- och näringsbyråns tjänster och om arbetssökning och som också är avsedda för läroanstalter. Det finns också material om hur man kan utnyttja sociala medier i arbetssökningen. Allt material som används i undervisning har samlats på sidan för undervisningsmaterial. Du kan bekanta dig med materialet genom att klicka här.

Under fliken för organisationer kommer under hösten 2016 att publiceras handboken Duunimentoriopas som innehåller praktisk information och råd vad gäller att anställa en ung person med långtidssjukdom eller funktionsnedsättning. Handboken är främst riktad till organisationer, men kan användas fritt också av andra aktörer.

Projektet erbjuder

Anmäl ett ledigt jobb