Perehdytys

Hyvin hoidettu perehdyttäminen edellyttää hyvää suunnittelua, ja siihen kannattaa käyttää aikaa. Perehdytyksestä on hyvä tehdä kirjallinen opas, joka toimii tukena sekä esimiehelle että työntekijälle. Oppaaseen kannattaa koota kaikki työn tekemisen kannalta olennaiset asiat. Tekstin selkeyteen kannattaa panostaa, jotta väärinkäsityksiltä vältytään. Perehdytyskansiota on myös päivitettävä säännöllisesti. Hyvä ohjesääntö on, että työpaikan kaikilla työntekijöillä tulee olla samat ohjeet ja suuntaviivat, joissa huomioidaan, että yhdenvertaisuus toteutuu.

Yksi tavallisin perehdytyksessä tehtävä virhe on uuden työntekijän tukehduttaminen: hänelle annetaan liian paljon uutta tietoa liian lyhyessä ajassa. Toisaalta, jos perehdytyksessä työntekijän tietoihin jää aukkoja, voi olla, että työntekijä ei tiedä tarkkaa työnkuvaansa, tunne työpaikan käytäntöjä tai kokee itsensä ulkopuoliseksi.

Hyvä perehdytysopas sisältää ainakin seuraavat asiat:

 

”Nuoren kanssa on hyvä keskustella työroolista varsinkin, jos nuori on järjestön jäsen tai vapaaehtoinen. Kokemattoman työntekijän voi olla vaikea erottaa työntekijän ja vapaaehtoisen asemaa toisistaan.”

LINKKEJÄ AIHEESEEN LIITTYEN

Perehdyttäminen ja työnopastus - ennakoivaa työsuojelua (digijulkaisu) http://tyoturvallisuuskeskus.mobiezine.fi/zine/4/cover

Työturvallisuuskeskuksen sivuilta perehdyttämisestä: http://ttk.fi/etusivu_(vanha)/tyosuojelu/perehdyttaminen_ja_tyonopastus

Kaikille sopiva työ ja työyhteisön tutkimus ja kehittämishankkeen loppuraportti: http://www.vamlas.fi/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/Kaikille-sopiva-tyo.pdf

Etätyöstä AKAVAn opas:   http://www.akava.fi/files/466/Etatyoopas_tyontajalle.pdf

Ilmoita työpaikasta