Uusi työntekijä

hyvä perehdytys nopeuttaa työyhteisöön sopeutumista ja siihen sitoutumista

Jokainen meistä on joskus aloittanut uudessa työpaikassa ja uudessa tehtävässä. Omat kokemukset näistä ajoista kannattaa palauttaa mieleen silloin, kun työpaikalle on tulossa uusi työntekijä. Perehdytykseen kannattaa panostaa, koska sen avulla sitoutetaan ja sopeutetaan uusi työntekijä  työyhteisöön.

”Pitkäaikaissairaan ja vammaisen nuoren kohdalla perehdyttäminen on erityisen tärkeää, koska nuorella voi olla vain vähän kokemusta työelämästä.”

Pienessä yhdistyksessä palkatun työntekijän esimiehenä toimii yhdistyksen hallituksen nimeämä henkilö. Esimies perehtyy lainsäädäntöön ja esimiehen sekä työntekijän tehtäviin. Myös alan työehtosopimukseen tulee tutustua, jos se ei ole ennestään tuttu. Esimiehen vastuulla on myös uuden työntekijän perehdyttäminen tehtävään.

Voit lukea Neuroliiton järjestöpäällikön Eila Niemen ajatuksia uuden työntekijän perehdyttämisestä klikkaamalla tästä.

Ilmoita työpaikasta