Työpaikkailmoitus

On tärkeää, että hakuprosessi suunnitellaan selkeäksi, sille määritellään aikataulu ja huolehditaan siitä, että sovittua aikataulua noudetaan. Samalla sovitaan, miten rekrytoinnista viestitään: kuka viestii, milloin viestii, missä ja miten viestitään? Aikataulu on syytä myös kertoa työpaikan hakijoille ja pitää hakijat tietoisina prosessin etenemisestä.

Avoimen työpaikan ilmoittamiseen on monia mahdollisuuksia. Kannattaa miettiä, mistä paikkaan sopivat henkilöt parhaiten tavoitetaan, ja tarvitaanko sopivan työntekijän löytämiseksi useampia tiedostuskanavia. Yksi perinteinen ja paljon käytetty kanava on TE-palvelut, joka tavoittaa työnhakijat yleensä erittäin hyvin.  TE-palveluissa avoimia työpaikkoja voivat ilmoittaa kaikki tahot, joilla on voimassa oleva Y-tunnus. Samanaikaisia ja vaihtoehtoisia kanavia ovat muun muassa sosiaalisen median sovellukset kuten Facebook, Twitter ja LinkedIn.  Myös työnantajan omille verkkosivuille on hyvä laittaa mainos avoimesta paikasta, koska hakijat käyvät usein tutustumassa verkkosivuihin. Rekrytoinnin alkaessa kannattaa myös käydä oman verkkosivuston sisältö läpi ja katsoa, että siellä olevat tiedot ovat ajan tasalla!

Työharjoittelupaikasta voi ilmoittaa myös oman alueen ammatti- tai ammattikorkeakouluihin. Usein vammainen tai pitkäaikaissairas nuori suorittaa esimerkiksi kaupallisen alan opintoja. Heidän voi olla vaikea löytää esteetön harjoittelupaikka.

Ennen hakuilmoituksen julkaisemista tulee myös päättää miten työhakemukset vastaanotetaan. Hakemukset voidaan ottaa vastaan paperisina, sähköpostin liitteenä tai erilaisten sähköisten järjestelmien kautta (esimerkiksi Google Form, Lyyti ja Webropol).

Jos työhakemukset halutaan vastaanottaa sähköpostitse, kannattaa luoda rekrytointia varten oma sähköpostiosoite. Silloin hakemukset eivät tuki yksittäisen vastaanottajan sähköpostia, eikä niitä tarvitse erotella muun tulevan sähköpostin joukosta. Kannattaa myös miettiä, pyydetäänkö työhakemuksen lisäksi hakijalta ansioluettelo, tai vaikkapa videoesittely. Mikäli toiveena on, että hakijalla on suosittelijoita tehtävään, tulee myös se mainita ilmoituksessa.

”Panostaminen pohjatyöhön on tärkeää etenkin, jos ollaan palkkaamassa työntekijää, jolla on vamma tai pitkäaikaissairaus. Näin madalletaan heidän kynnystään hakea paikkaa.”

Hyvä hakuilmoitus sisältää ainakin seuraavat asiat:

Ilmoituksessa on hyvä kertoa myös, onko työpaikka esteetön. Maininta esteettömyydestä antaa kuvan monimuotoisesta työympäristöstä ja työnantajasta, joka suhtautuu hakijoiden erilaisiin elämäntilanteisiin ymmärtäväisesti.

”Silloin kun tuodaan jo rekrytointi ilmoituksessa esteettömyys esille, luodaan mielikuva hyvästä työympäristössä, jossa otetaan kaikki huomioon. Näin työnhakijan ei myöskään tarvitse pohtia asiaa erikseen ja se helpottaa kynnystä hakea työpaikkaa."

Työpaikan esimerkki-ilmoituksen voit ladata klikkaamalla tästä.

 

Linkkejä aiheeseen liittyen

SOSTEn verkkoluento Pieni yhdistys työnantajana Tuomas Mänttäri: https://www.youtube.com/watch?v=IxSSffWP15k Pieni yhdistys työnantajana, Tuomas Mänttäri, SOSTEn verkkoluento

Miten ilmoittaa avoin työpaikka TE-palveluihin: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/ilmoita_avoin_tyopaikka/index.html

Sosiaalisen median hyödyntäminen työnhaussa: https://tyoelama.duunitori.fi/tyonhakuopas/tyonhaku-sosiaalisessa-mediassa/

Monimuotoinen työyhteisö, vinkkejä rekrytointiin: http://www.vates.fi/media/julkaisut_artikkelit_lehdet-yms/vates_rekryesite_net-3.pdf

Ilmoita työpaikasta