Rekrytoinnin aloittaminen

Hyvän työntekijän löytäminen vaatii hyvää rekrytointia. Hyvin hoidettu uuden työntekijän palkkaus vie aikaa, mutta se kannattaa. Ensimmäisenä prosessia aloittaessa tulee miettiä millaista osaamista työnantaja tarvitsee ja kirjoittaa sen pohjalta mahdollisimman tarkka työtehtävän kuvaus.

Tehtävänkuvauksessa määritellään ne työtehtävät, joista työntekijä on vastuussa. Samalla voidaan määritellä eri työtehtäviin käytettävä aika. Tämä on tärkeää etenkin, jos työnkuva on laaja. Näin työntekijän rooli ja vastuut ovat alusta asti selvät sekä työntekijälle että työyhteisölle.

Työntekijän toimenkuvaan voi yhdistys- ja järjestötyössä sisällyttää esimerkiksi seuraavia asioita:

Ilmoita työpaikasta