Mentorointi

Mentorointi on tiedon siirtoa, luottamusta ja asioiden jakamista

Mentorointi on tavoitteellista toimintaa. Aluksi mentori ja mentoroitava määrittelevät sille tavoitteet, laativat aikataulusuunnitelman ja sopivat kuinka usein he tapaavat. Ne tulee kirjata ylös, jotta koko ajan muistetaan mitä kohti ollaan menossa ja millaisia tavoitteita on mentoroinnille asetettu. Samasta syystä mentoroinnin aikana esiin nousseet ja sovitut asiat ja tavoitteet kannattaa kirjata. Näin toiminta pysyy ammattimaisena ja tavoitteellisena eikä luisu jutustelun puolelle.

Yhdessä sovitaan ainakin seuraavista asioista:

Mentorointiin käytettävä kokonaisaika voi olla esimerkiksi yksi vuosi ja tapaamisia voi olla muutaman viikon tai kuukauden välein riippuen mentoroinnin tavoitteista. Duunimentori-hankkeessa mukana olleiden kanssa hyväksi todettiin tunnista kahteen tuntiin kestäneet tapaamiset noin puolentoista kuukauden välein.

 

Mentoroinnin karikot

Ristiriidat ja ongelmat kuuluvat ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, ja niitä voi syntyä myös mentoroinnissa: aina kemiat eivät kohtaa tai luottamuksellista suhdetta ei synny. Kiinnostuksen puute puolin ja toisin saattaa myös haitata mentorointia. Mentoroinnin mahdollisiin ongelmiin voidaan kuitenkin varautua ja ne voidaan usein välttää, kun roolit ja tavoitteet ovat selkeät. Hyvä ennakkosuunnitelma auttaa jo sellaisenaan välttämään monia ongelmia. Aito kuunteleminen ja keskustelukumppanin arvostaminen kantavat pitkälle! Onnistuneessa mentoroinnissa avainasioita ovat kannustus, luottamus, uusien näkökulmien etsiminen yhdessä.

Mentori, muista nämä asiat:

Mentoroitava, muista nämä asiat:

Valli ry on tuottanut Vanhustyön Trainee -mentorointimallin ja siihen liittyvän mentorointioppaan. Se on suunnattu nuorten ohjaamiseen vanhustyössä, mutta oppaassa on paljon hyödyllistä tietoa kenelle tahansa nuoren mentorina toimivalle eli se sopii hyvin tueksi myös muissa järjestöissä ja yhdistyksissä toimiville.

 

LINKKEJÄ AIHEESEEN LIITTYEN

Suomen mentorit ry: https://www.suomenmentorit.fi/

Mentorointimalli Vanhustyön Trainee: http://www.valli.fi/kehittaminen/hyvat-kaytannot/vanhustyon-trainee-mentorointimalli/

Mentoroitni opas Kansalaisareena: http://www.kansalaisareena.fi/mentorointiopas2012.pdf

Ristikangas Vesa, Clutterbuck David & Manner Jarmo: Jokainen tarvitsee mentorin. Kauppakamari, 2014.

mari, 2014.

Ilmoita työpaikasta