Avaa ovi nuorelle!

Mitä järjestön tulisi tietää vammaista tai pitkäaikaissairasta nuorta palkatessa?

Raha-automaattiyhdistyksen Paikka auki-avustusohjelma mahdollisti vuosina 2014-2016 toimineen Duunimentori-hankkeen. Lihastautiliitto ry:n hallinnoiman hankkeen tavoitteena oli tukea vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten työllistymistä ja kehittää uudenlaisia työnhakuvälineitä heidän tarpeisiinsa. Hankkeen aikana myös mentoroitiin niin työllistyneitä nuoria kuin heidän työnantajiaankin. Samalla osoittautui, että varsinkin pienillä järjestöillä ja yhdistyksillä oli korkea kynnys lähteä työnantajaksi - kokemusta ja tietoa ei ollut riittävästi.

Nyt hankkeen päätyttyä olemme koonneet oppaan. Tähän oppaaseen on koottu tietoa työnantajana toimimisen perusteista ja vammaisen tai pitkäaikaissairaan työntekijän palkkaamisesta ja yhteiskunnan siihen tarjoamista tuista. Tarkoituksena on, että opas rohkaisee etenkin pieniä järjestöjä ja yhdistyksiä ryhtymään nuorten työnantajiksi. Niillä on usein hyviä mahdollisuuksia työllistää nuoria ja erityisesti vammaisjärjestöjen olisikin syytä miettiä, miten ne voivat tukea nuoria, työllistymistä ja nuorten osallisuutta.

“Duunimentori-hankkeessa tehtyyn oppaaseen on koottu vastaukset hankkeen aikana yleisimmin esiin nousseisiin kysymyksiin työnantajan velvollisuuksista, uuden työntekijän perehdytyksestä ja siitä, mitä pitkäaikaissairaan tai vammaisen työntekijän palkkaaminen tarkoittaa.”

Vammaiset ja pitkäaikaissairaat nuoret tarvitsevat usein tavallista enemmän tukea, jotta he löytävät itselleen sopivia harjoittelu- ja työpaikkoja. Vammaisjärjestöistä löytyy jo valmiiksi tietoa ja taitoa kohdata vammainen työntekijä ja työtilat ovat usein esteettömiä. Tätä osaamista ja järjestötyön luomia mahdollisuuksia kannattaa ehdottomasti hyödyntää ja tarjota nuorille työ-, harjoittelu-, työkokeilu- tai työssäoppimispaikkoja!

Tämä opas on koottu yhteistyössä paitsi hankkeessa mukana olleiden järjestöjen, myös niiden nuorten kanssa, joita hankkeen toimintavuosina mentoroitiin. Olemme halunneet, että myös vammaisen nuoren ajatukset kuuluvat niin oppaassa kuin työelämässäkin. Kiitos, kun olette jakaneet kokemuksenne meidän kanssamme. Toivomme, että niiden avulla yhä useampi nuori saa mahdollisuuden toimia täysivaltaisena yhteiskunnan jäsenenä vammasta tai sairaudesta riippumatta.

Lämmin kiitos kaikille Duunimentori-hankkeeessa mukana olleille. Erityiskiitokset osoitamme projektiin osallistuneille nuorille!

Turussa 13.1.2017

Iita Makkonen

Duunimentori-hankkeen projektipäällikkö, Lihastautiliitto ry

Jos haluat lukea oppaan ePDF-muodossa, voit niin tehdä osoitteessa http://www.duunimentori.fi/epdf/avaa-ovi-nuorelle/.

Ilmoita työpaikasta